Så här gör du för att skriva anslutningsavtal med Laxarby Fiber.

Skriv ut två exemplar av avtalet. Klicka här för att ladda ner avtalet.
Läs igenom avtalsreglerna.
Skriv under båda exemplaren och skicka till ordförande Jan Leander.
Jan Leander
Svarttjärn, Slätta
666 92 Bengtsfors 

I retur får du ett exemplar underskrivet av föreningen.
Vid frågor kontakta Jan Leander tel. 0531-210 41 alt. 070 2956014
epost. jan.leander@bengtsfors.se

Medlemsinsats

Arbetet med att få fram fiberkabeln till huset samt kopplingsutrustning kostar. Detta finansierar föreningen via medlemmarnas insatser. Insatsen kan variera mellan de olika föreningarna beroende på antalet medlemmar, fastigheternas läge och medlemmarnas eget engagemang och arbete.
Vid vår extrastämma beslöt vi att medlemmen går in med en insats på
19 900 kr.
För nya medlemmar får vi inga bidrag, därför tillkommer ytterligare kostnader som framgår i anslutningsavtalet.

Fastighetsägaren ansvarar själv för grävningen på tomten och ledningsdragning i huset.

Även fritids-, hyres- och näringsfastigheter kan anslutas.

Medlemsavgift

Som medlem och delägare i en ekonomisk fiberförening betalar man en årlig medlemsavgift, för närvarande på 100 kr.